Vrste georadarskih meritev

za potrebe:

ARHEOLOŠKIH RAZISKAV:
- neškodljivo določanje zakopanih objektov, pokopališč in poti,
- priprava ocene arheološkega potenciala najdišča za investitorja,
- izdelava 2D ali 3D modela zakopanih struktur.

GEOTEHNIČNIH RAZISKAV:
- iskanje počenih in poškodovanih cevi,
- določanje zakopanih armiranobetonskih in lesenih pilotov,
- odkrivanje zakopanih eksplozivnih teles,
- določanje skritih smetišč in odpadnih jam,
- določanje podzemnega katastra,
- izdelava 2D ali 3D modela,
- natančne določitve podzemnih komunalnih vodov za potrebe projektiranja in izvedb na urbaniziranih območjih.

GEOLOŠKIH RAZISKAV:
- določanje geoloških mej,
- merjenje razpokanosti kamnin in določanje podzemnih jam v krasoslovju (kavern) pri gradnji cest in novih objektov,
- izdelava 2D ali 3D modela.

SANACIJE OBJEKTOV IN CESTIŠČ:
- meritve debeline izvedenih slojev na cestah in preventivni pregledi cest,
- določitev debeline preperine pri gradnji novih cest,
- ugotavljanje razpok v konstrukcijah,
- ugotavljanje prisotnosti in kakovosti armature v konstrukcijah,
- izdelava 2D ali 3D modela zakopanih struktur,
- preverjanje pravilnosti injektiranja sten pred in po posegu.
Tipi anten

Image 1 100 Mhz
Primerna za geomehanske in arheološke raziskave, merljivost do 22 metrov.
Image 2 500 Mhz
Primerna za geotehnične in arheološke raziskave, merljivost do štirih metrov.
Image 3 1.6 Ghz
Primerna za sanacijo objektov in cestišč, forenzične preiskave ter geotehnične in arheološke raziskave.