This is a placeholder of 3D Flash Slider. Feel free to put in any alternative content here.

Kaj je georadar?

image 01 image 02

Georadar ali Ground Penetraning Radar (GPR) je visokoločljiva-elektromagnetna naprava, ki zaznava različne materiale in strukture (cev, prekriti zid, struktura zemljine, zakopano arheološko najdišče, gradbeni piloti ipd.) ter jih natančno umesti v prostor. Poleg tega, da georadarske meritve investitorju, projektantu ali izvajalcu olajšajo delo, je cena v primerjavi s klasičnimi gradbenimi posegi ali arheološkimi izkopavanji bistveno ugodnejša, sam postopek izvedbe meritev pa je prijazen do okolja. Georadarske meritve lahko uporabljamo za:

 • arheološke raziskave,
 • forenzične raziskave,
 • geološke raziskave,
 • geotehnične raziskave,
 • za sanacijo objektov in cestišč.
 • Zakaj georadarske meritve?

  Image 1 Možnost meritve na različnih terenih in materialih, kot so cevi in podzemne napeljave, prekriti zid, kraška jama, litološke spremembe, struktura zemljine, zakopano arheološko najdišče, gradbeni piloti ipd.
  Image 2 Hitro in zanesljivo pridobivanje podatkov. Izmerjeni podatki so vidni takoj, sicer pa vam jih po obdelavi predstavimo v dvo- in tridimenzionalni sliki.
  Image 3 Dobra podpora pri načrtovanju in izvedbi projektov. Meritve investitorju, projektantu in izvajalcu olajšajo delo pri načrtovanju, projektiranju in izvedbi projektov, zato se izključi t. i. element presenečenja.
  Image 4 Georadarske meritve niso škodljive za okolje. Georadar je priznana nedestruktivna metoda, ki ne povzroča sevanja ali kakršnega koli drugega uničevanja okolja.